Německý spolek chce v Žatci muzeum o historii česko-německých vztahů

Tomáš Kassal | Mladá Fronta DNES, iDnes vydání Severní Čechy 14. května 2011

Německý nadační spolek Saaz/Žatec se snaží o vytvoření nového muzea, které má připomínat německo-českou i židovskou kulturu v Žatci. Už jen název chystaného muzea bude symbolický – Muzeum Jana ze Žatce. Je brán jako zakladatel moderní německé literatury.

Saaz Marktplatz vom Rathausturm (CZTourist)

Náměstí Svobody

“Muzejní expozice by měla vyzvednout úspěchy a prospěch města z více než tisíciletého spolužití. Ale samozřejmě též nevynechat jeho smutný konec a ten vysvětlit”, přiblížil tiskový mluvčí spolku Andreas Kalckhoff.

Jan ze Žatce

Muž známý též jako Johannes von Saaz (asi 1350 – asi 1414) byl spisovatel a městský notář v Žatci. Psal německy a latinsky. Jeho Oráč z Čech je středověký spor o filozofických tématech, zejména o smrti, ale i o smyslu bytí. Dílo je bráno jako základ německé literatury.

Muzeum pojmenované podle Jana ze Žatce by mohlo využívat například budovu bývalého německého gymnázia v centru města, kde dnes sídlí městská policie. To je ale jen jedna z uvažovaných možností.

“Klíčovým problémem je nyní to, zda se nadačnímu spolku podaří sehnat dotaci na tento záměr a na kolik budou vyčíslené provozní náklady,” upozornil místostarosta Žatce Jan Novotný.”Jedná se o dlouhodobý projekt, do kterého chceme zapojit české i německé erudované historiky a žateckou veřejnost,” zdůraznil předseda nadačního spolku Otokar Löbl.

V Žatci by šlo již o třetí muzeum

V Žatci v současné době existuje Regionální muzeum K. A. Polánka, jehož stálé expozice mapují hlavně pravěk a středověk Žatecka. Chmelářské muzeum ukazuje bohatou tradici pěstování chmele v regionu.

Moderní historie je ale pro většinu Žatečanů poměrně neznámá, protože souvisí s téměř kompletní výměnou obyvatelstva v období kolem druhé světové války.

Právě společný život Němců, Čechů a Židů přitom vytvářel bohatou historii města včetně dnešní městské památkové rezervace nebo množství technických staveb, jako jsou bývalé papírny, chmelařské sklady a sušárny, které vznikaly hlavně v 19. století.

K židovské historii patří nejen vyhánění Židů z města a zabírání jejich majetku na konci 30. let, ale také letecký most Praha – Haifa v roce 1948. Ten výrazně přispěl k založení dnešního státu Izrael.