Návštěva z Izraele v Žatci

Jane Vogel Kohai

Žatec navštívila v rámci projektu Nadačního spolku “Židé na Žatecku” paní Jane Vogel Kohai z Izraele. Pravnučka žateckého rabína Dr. A r o n B a e r w a l d (1881—1891) se narodil 9. února 1854 v Nákelu (Polsko) a u svého strýce talmudisty R. Hamburgera dostával výuku v talmudu. Ve Vratislavi navštěvoval židovsko-teologický seminář. Roku 1877 promovoval na základě své práce “Flavius Josephus v Galilei”. V roce 1881 po absolvování rabínského examenu se stal rabínem v Žatci. Zde též ve věku 37 let, 3. ledna 1891 zemřel a byl pochován na židovském hřbitově. Jeho syn Dr. Leo Baerwald se stal rabínem v Mnichově.

.