Vzpomínka na Křištálovou noc v Žatci

Petr Šimáček a Otokar Löbl

Petr Šimáček a Otokar Löbl

„Příslušníci NSDAP a paramilitaristická skupina SA uvnitř synagogu zapálili a chtěli ji zničit. Dílo zkázy nebylo dokonáno, protože na pokyn z radnice ihned zasáhli žatečtí hasiči a zakrátko měli oheň v synagoze pod kontrolou,“ uvedl pamětník Peter Klepsch. „Díky razantnímu postupu žatecké radnice tenkrát bohudík, mimo rabování u několika židovských rodin, netekla krev,“ dodává Klepsch.

“Tuto akci pořádáme každoročně, protože o té židovské otázce, vůbec o židovství – popřípadě o Křišťálové noci – mladí a většina lidí moc neví. Chceme osvětlovat ta bílá místa v historii pro mladou generaci a pro ostatní lidi, kteří ji neznají,”vysvětluje důvod pořádaní této již každoroční tradice Petr Šimáček ze Sdružení rodáků a přátel města Žatec. „O židovské historii se ve školách moc neučí a tak dnes mladí nedokáží říct ani jednu větu o této historii, která byla součástí našeho prostoru bezmála tisíc let. Tam, kde chybějí informace, se snadno ujme semínko nenávisti, které šíří neonacisté,“ dodal Petr Šimáček.

Akci pořádal Nadační spolek Saaz/Žatec z Německa se Sdružením rodáků a přátel města Žatce a Židovskou obcí Teplice.

Vzpomínky na události noci z 9. na 10. listopadu v roce 1938 se v Žatci zúčastnila vedle členů představenstva Židovské obce v Teplicích Gabriely Beckové a Lexy Leboviče také starostka města Zdeňka Hamousová i zástupce německého velvyslanectví Norbert Axmann.  

Na zdech synagogy přibyly tabule s výstavou Židé na Žatecku a chrámem se nesly skladby v podání skupiny Jazz Kohnspiracy. Ta zahrála i skladby žateckého rodáka Karla Reinera, židovského skladatele, jenž prošel ghettem v Terezíně a koncentračními tábory Osvětim a Dachau.

Počet Židů v Žatci činil v roce 1930 při sčítání obyvatelstva 944 osob. Celkově však Židé v Žatci tvořili  víc než 10 procent obyvatelstva, protože je k tomu nutné započítat také asimilované Židy. Tedy bývalé příslušníky židovského společenství, kteří přešli ke křesťanství nebo jako nevěřící odmítli se při sčítání přiznat k židovství. V  květnu 1939 žilo v Žatci již jenom 91 tzv. rasových Židů podle Norimberských zákonů. Židé v Žatci, stejně jako všude v Evropě, se  podíleli na vytváření hospodářství, kultury a společenského dění města. Na tuto činnost navázal německý Nadační spolek Saaz/Žatec v čele s předsedou Otokarem Löblem, který je hlavním iniciátorem a zakladatelem projektu „Židé na Žatecku“  „Projekt hodlá zviditelnit a prezentovat tyto židovské aktivity z minulosti a dostat do vědomí lidí a dějin města Žatec. To je smysl našeho projektu ve spolupráci se Sdružením rodáků a přátel města Žatce“ – řekl Löbl.

Podle jeho sdělení se bude Nadační spolek Saaz/Žatec v rámci projektu Židé na Žatecku spolupodílet mj. i na obnově Židovského hřbitova v Žatci a vybudování výstavní síně.

Historie Židů v Žatci se datuje od 14. století, kdy se začali ve městě usazovat první židovští obyvatelé. Jejich obživou se stal převážně obchod s chmelem.

Žatecká  synagoga, po Plzni druhá největší v Čechách, byla postavena stavitelem Johanem Staňkem v letech 1871-1873, v roce 1882 byla opatřena dvěma věžemi, které dnes dokreslují charakteristické východní panorama města. Slavnostní vysvěcení provedl rabín Abrahám Frank dne 18. 3. 1872. V roce 1911 byla renovována a uvnitř kompletně vyzdobena malbami. Konec židovské komunity je spojen s připojením bývalých Sudet k Třetí říši a následným holocaustem. V průběhu tzv. Křišťálové noci 9. listopadu 1938 bylo vnitřní vybavení synagogy vypáleno. Od té doby již nikdy nesloužila původnímu účelu.  Po 2. světové válce budaova chátrala, až v roce 1997 byly zahájeny její opravy – bylo provedeno statické zajištění, oprava krovů, pokládka střešní krytiny a oplechování, nová fasáda. Proběhlo zde mj. natáčení anglického dobového filmu ze 17. století Červený bedrník.

Žatecká synagoga se v letošním roce po letech otevřela veřejnosti. Památku zničenou v roce 1938 se nový majitel Daniel Černý snaží opravit a udělat z ní kulturní stánek. Do původní podoby ale majitel interiér vracet nebude. “To by nikdo nezaplatil. Vnitřní vybavení uděláme moderněji, aby využití synagogy bylo univerzálnější. Některé prvky odkazující na její původní využití ale obnovíme,” uvedl Černý. Již letos se v synagoze uskutečnilo několik akcí, v plánu jsou další výstavy i stálá expozice, která přiblíží historii židovství na Žatecku a  i význam města při vzniku státu Izrael, kam odtud létala ze žateckého letiště technika a zbraně. Díky vynikající akustice se nabízí pořádání koncertů.

Video žatecké televize OK

 

 

KŘIŠŤÁLOVÁ NOC
Tenkrát o Křišťálové noci
se o život bál každý Žid,
to když se rozvášnění nácci
rozhodli na ně vyrazit.

Nenávist vstoupila jim v srdce,
nic nemohlo je zastavit,
zloba projevila se prudce,
šli synagogu vypálit.

Byli vskutku jako šílení
však pro ně pouhá potěcha,
dva dny trvalo to řádění,
plynových komor předtucha.

Michael Krátký – Malá Černoc u Žatce