Archiv pro rubriku: Izrael

Návštěva z Izraele v Žatci

Žatec navštívila v rámci projektu Nadačního spolku “Židé na Žatecku” paní Jane Vogel Kohai z Izraele. Pravnučka žateckého rabína Dr. A r o n B a e r w a l d (1881—1891) se narodil 9. února 1854 v Nákelu (Polsko) a u svého … Weiterlesen

Izraelští novináři navštivili Žatec

„Náplní návštěvy bylo ukázat Žatec jako lákavý turistickýá cíl s odkazem na židovskou minulost, filmařské město, dnes kandidujicí na seznam UNESCO, a naši chmelařskou tradici,“ řekl místostarosta města Jan Novotný, který hosty přivítal a doprovázel. Prohlídka začala v Chrámu Chmele a piva s návštěvou Chmelového majáku, Labyrintu … Weiterlesen

Židé, Žatec a Izrael

Židovský hřbitov v Praze, kde údajně stvořil rabi Löw Golema, jistě zná každý. V pražském ghettu je krásně zrestaurovaný a je jedním z poutačů židovské kultury v českých zemích a vábí ročně tisíce návštěvníků. Ale co je s dalšími židovskými obcemi v České republice, například u nás v tehdejším … Weiterlesen

Po stopách žateckých Židů

TISKOVA ZPRAVA Frankfurt/ Praha  /Tel Aviv – V Izraeli pobývala v minulých dnech skupina rodáků a dokumentaristů z města Žatec v Ústeckém kraji, německého Nadačního spolku Saaz-Žatec a Židovské obce v Teplicích, kteří mapovali rozhovory s pamětníky Židovské komunity v Žatci a také zaznamenávali výpovědi účastníků leteckého mostu z vojenského letiště ze … Weiterlesen

Konference “Ferguna”

Konference o životě Židů v podkrušnohorském regionu v Křížové vile v Žatci . Pojem Ferguna je odvozený z latinského názvu pro Krušné hory. z 8. století.   Starosta Žatce Erich Knoblauch a velvyslanec Izraele J. E. Yaakov Levy zahájili v pondělí 26. října v … Weiterlesen