Archiv pro rubriku: Dějiny města Žatce

Žatec a Sasko v proměnách staletí

Kulturní i ekonomické kontakty Žatce s nedalekými saskými regiony za Krušnými horami jsou archeologicky a písemně doložené již od 10. a 11. století. Jejich intenzita roste od poloviny 13. století, kdy se Žatec stal svobodným královským městem a jedním z hlavních center severozápadních Čech. … Weiterlesen

Děsivé dějiny města Žatce

MF DNES 9. prosince 2010 Za šedsát let se z kvetoucího obchodního města, kde pospolu žili Němci, Češi a Židé, stala troska, která se těžko vzpamatovává. Oficiální internetové stánky města Žatce vyhlížejí sympaticky. Nic proti nim. Jenže ty nejdůplžitější krvvavé události chybějí. Ty při … Weiterlesen

Žatec v raném středověku

Přepis zvukového záznamu bc. Petra Čecha 10 . září 2004 na konferenci “Žatec očima věků” v senátu ČR v Praze. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, dovolte mi, abych ve svém krátkém příspěvku zde prezentoval výsledky posledních archeologických výzkumů ze Žatce. Bez nadsázky lze … Weiterlesen

Jan ze Žatce a jeho Libellus Ackermann

Přednáška Dr. Andrease Kalckhoffa v senátu ČR v Praze,  10. září 2004 na konferenci “Očima věku” při příležitosti tísíciletého milenia města Žatce. Dva z nejvýznamnějších slovesných umělců německé literatury pocházejí z Čech: Franz Kafka a autor díla „Oráč z Čech“, Jan ze Žatce, který je v latinských pramenech … Weiterlesen