Muzeum Jana ze Žatce

jindrich-1004

Císař Jindřich II. v roce 1004 v Žatci

Přes století žili Češi a Němci v Žatci mirumilovně. V roce 1004 přišel německý král českému knížeti Jaromírovi na pomoc proti polskému obsazení hradu „Satzi“. V této souvislosti vyšla první písemná zpráva o Žatci. Jestli tehdy již byli mezi žateckými občany Němci nám není známo, ale není to příliš pravděpodobné. Na základě dobrých sousedských vztahů a rychlého zvýšení obyvatelstva, na kterém se podíleli  sousedi z Bavorska prostřednictvím kupců a řemeslníků, kteří byli vítáni a byli panovníky přímo zváni. Okolo roku 1400, tedy v době působení Jana ze Žatce, bylo již v Žatci více řemeslníků a kupců německé národnosti a obsazovali též vysoké pozice na žatecké radnici. Během husitské reformace se podíleli na obraně města proti říšskému vojsku Zikmunda. Později v 19. století dostalo město převážně německý charakter.

Spolužití Čechů a Němců v Žatci sice nebylo vždy bez konfliktů, ale došlo k vzájemnému kulturnímu souznění a hospodářskému rozkvětu. Teprve excese převýšeného nacionalismu a následné nelidské zločiny německého národního socialismu v druhé světové válce vedlo k tragickým událostem vyhnání a vystěhování německého obyvatelstva z České republiky a též ze Žatce. Škody a bezpraví, které se stalo Čechům a následně Němcům, by mělo být připomenutím pro příští generace. Skoro tisíc let dějin před touto dobou ovšem ukazuje, že je možné mirumilovné společné žití rozdílných národností. Královské město Žatec je zde příkladem, jak bez vnitřních bojů město vzkvétalo politicky, hospodářsky a kulturně, a to v době středověké s převážně českou většinou a to i pak později s většinou německého obyvatelstva.  Nutno také poukázat na významný podíl židovských občanů na kultuře v tomto městě, kteří převážně hovořili německy.  Muzeum by mělo dát prostor pro svědectví a vzpomínku na tuto dobu.

Proč Jan ze Žatce?

AckermannlibelusJan ze Žatce, jako autor díla „Oráč a smrt“ (Ackermann aus Böhmen) se hodí výborně jako symbol pro tento „zlatý čas“ města. Byl městským písařem, založil žateckou kroniku v latině, která byla tehdy řečí vzdělaných. Psal také v němčině a samozřejmě také v češtině, která byla tehdy na radnici úřední řečí. Mimo jeho humanistického sporného dialogu mezi oráčem a smrtí napsal také několik náboženských básní. Písemný projev v lidové řeči byl tehdy ještě nezvyklý a tak se jeho dílo „Oráč“ stal raným literárním svědectvím nové spisovné němčiny. Toto dílo stojí formálně a obsahově na začátku humanismu, spolu s lidovými testy z celé Evropy a také s českým dílem  „Tkadleček“  od autora Ludvíka.

Použití češtiny a němčiny v spisovné řeči tehdy neznamenalo nacionální vyhranění, ale byl to prostředek humanistické ofenzívy. Těmito výtisky se autoři obrátili na skupiny lidí, kteří sice uměli číst a psát, ale neovládali latinu. Letáky v češtině a němčině byly důležitým bojovým prostředkem v husitské reformaci a revoluci. Jan ze Žatce nestojí pouze jako přední jezdec za německou kulturu v českých zemích, ale i pro společenské a humanistické pozdvihnutí v království.  Proto jeho dílo „Oráč a smrt“ je právem pojímáno jako společné dědictví a díl české a německé kultury této země. Toto ovšem v nacionální horlivosti došlo tak daleko, že někteří jim němčinu upřeli a druzí zase jeho kořeny v českých zemích. Tento nacionalistický zmatek nechceme následovat.  Spíše ho vidíme a rozumíme jako člověka v koruny České, německého jazyka.

 Co by mělo muzeum ukazovat a jak by mělo býti členěno?

 Muzeum je vždy závislé na vystavených exponátech. Určité textové tabule, grafika a obrazy mohou chybějící objekty a dokumenty pouze částečně nahradit. Proto je nutno  při výstavbě muzea vycházet z exponátů, které jsou k dispozici a které je možné zajistit. Vzhledem k tomu jsou následující vyčleněné objekty a návrhy pouze impulsem nebo směrnicemi k získání objektů či případně k vzniků replik.

Nápisy a texty by měly být ve třech jazycích. Česky, německy a anglicky. Poskytování bezdratových sluchátek jako virtuálního  průvodce v muzeum.

Výstavní objekty

           Umělecké objekty

Skulptury, náboženské nástroje, umělecké řemeslnické práce, obrazy a knihy

           Objekty všedního života

Nábytek, šaty, nádobí, kuchyňské potřeby a nástroje

           Úřední dokumenty

 Úřední knihy, jednotlivé dokumenty, úřední dopisy a formuláře

          Dokumenty veřejného života

Letáky, plakáty, novinové výtisky a pořady divadel a společenských akcí

           Modely města

           Doprava a komunikace

Jizdní řády, telefonní seznamy a plány města, pohlednice

.

husite_na_pochodu

husité u Žatce

           Politika a veřejnost

          Literatura a umění

          Věda a technika

          Náboženství

          Všední kultura

          Sport

          Spolkový život

.

 Tématické stěžejnosti

 Život a dílo Jana ze Žatce

           životní dokumenty

Orac v klastere

Jan ze Žatce v klášteřní zahradě

          Žatecká kronika

          „Oráč a smrt“ a další díla

          literatura k Janu ze Žatce

          ohlasy v médiích a

monitopring

.

 První Němci v Žatci

          dokumenty a další zdroje

           dokumentace vědecké kontraverze

 

          dějiny židovské obce

          židovští obchodníci chmele

          synagoga a židovský hřbitov

1910-Saaz-Synagoge

synagoga 1910 Žatec

.

Historická období

          Žatec v době raného středověku

          Žatec v době Jana ze Žatce

          Žatec během doby husistské

          Německá rekatolizace Žatce

          Žatec v době nacionalismu

          Žatec v době národního socialismu

          Vyhnání Němců z Žatce

          Žatec pod kladivem a srpem

          Nový Žatec

          Německý nadační spolek Saaz – Žatec

.

Adolf Seifert

Adolf Seifert

 Osoby (výběr)

           Svatý Nepomuk, Erzdiakon Žatce

          Adolf Seifert, lékař, žatecký badatel,

zakladatel žateckého spolku pěstování chmele

a autor „Dějin královského města Žatce“  (1894)

          další důležité osobnosti…..

.

 Hospodářství a doprava

          Dějiny žateckého chmele

          Okurkový kraj

          Dějiny umění vaření piva

          Industializace Žatce

          Řetězový most

.

svicova

Svíčková – Lungenbraten

 Vzájemné oplozování kultury a řeči (příklady)

            výměna slov v češtině a němčině v běžné řeči

          česká kuchyně a národní zvyk

 

.

zpět na úvodní stránku