Nadační spolek Saaz|Žatec v Německu

Saaz LogoSpolek podporuje v nezištném a všeobecně prospěšném způsobu a v úzké spolupráci se spolkem „Sdružení rodáku a přátel města Žatce” kulturu a rozvoj města Žatce  (toto se vztahuje na celý region Žatec)  Snaží se o vyrozumění a smíření mezi dnešními a dřívějšími českými a německými občany ve smyslu „Žatecké cesty“  Aktivity spolku podporují porozumění mezi národy a intergraci města Žatce do Evropské unie.

 

Nadační spolek Saaz/Žatec navazuje na Česko-německou deklaraci o vzájmených vztazích a jejich budoucím rozvoji z 21.1.1997 a to převážně na článku VIII. ve kterém se  obě strany  shodují v tom, že historický vývoj vztahů mezi Čechy a Němci zejména v první polovině 20. století vyžaduje společné zkoumání, a proto se zasazují za pokračování dosavadní úspěšné práce česko-německé komise historiků. Obě strany zároveň považují udržování a péči o kulturní dědictví, které spojuje Čechy a Němce, za důležitý příspěvek k budování mostů do budoucnosti.

Česko – německa deklarace z 21. 1.1997