Žatecká cesta

Složité vztahy

Druhá světová válka a také to, co jí předcházelo, její následky, způsobily velká utrpení Čechům a Němcům v tehdejší Československé republice. V tváři těchto událostí a rozdílného osudu obou národů, po násilném oddělení, je vzájemné porozumění a smíření těžké.

Žatecká cesta

„Žatecká cesta“ je pokus se nenechat minulostí a jejích hrozných událostí zajmout, ale připravovat společnou budoucnost v eropském domě. Ti kteří jsou odhodláni jít „Žateckou cestou“ jsou přesvědčeni: Bez vzpomínek není možné smíření, ale vzájemné výčitky také nevedou k cíli. „Žatecká cesta“ proto má být trvalý a demokratický a plodný dialog.

Břemeno minulosti

V minulosti došlo mezi Němci a Čechy k mnohému bezpráví, které způsobilo těžká utrpení. Toto je velké břemeno pro oba národy. Bezpráví a utrpění však byla vždy individuálně spáchána a vytrpěna. Většina dnes žijících lidí v Žatci, se ve městě narodili nebo jsou potomci Žatečanů, ti tehdy žádné bezpráví nespáchali, protože se narodili již po válce. Proto nemá význam mluvit o kolektivní vině a žádat kolektivní omluvy. Omluva by musela přijít od těch, kteří jsou osobně zodpovědni. Ti jsou převážně již po smrti.

Z minulosti se učit

Aby se bezpráví již nikdy neopakovalo musíme vědět, co se stalo a proč. Proto patří k „Žatecké cestě“ vyrovnání se s minulostí a zmapování skutečných společných dějin Čechů a Němců. Bolesné události se nesmí zamlčovat. Bezpráví se musí vyslovit. Hlavně žatecká mládež má právo na plnou historickou pravdu. Neboť bez vědomí o pravdě nemá smíření žádnou budoucnost a šanci nového. Co se stalo to již nelze napravit, ale má nám být výstrahou. K tomu mohou napomoci historické semináře a společná setkání.

Vize pro budoucnost

Lidé by měli znát svoji minulost, měli by s historickou pravdou žít, ovšem nesmí se jí nechat zatěžovat. „Žatecká cesta“ je cesta do budoucnosti. Kdo město Žatec miluje a má vizi jeho budoucnosti, jako evropského města, ten se aktivně podílí na hospodářském a kulturním vývoji Žatce. Tísícileté město chmele má znovu zaujmout svůj bývalý význam kvetoucího hospodářského sídla se svojí skvělou architektonickou podobou. Češi a Němci se musí vzájemně snažit, aby město bylo zařazeno mezi světové památky UNESCO. Setkávání obou národů, společné konference, publikace a projekty mají k dosažení tohoto výsledku sloužit.

 Září 2003

zpět na úvodní stránku