Žatec oslavil tisící výročí

13-09-2004 / Český rozhlas/ Milena Štráfeldová Žatec v severozápadních Čechách si o víkendu připomněl tisící výročí první písemné zmínky o tomto chmelařském městě. Součástí oslav bylo i celosvětové setkání žateckých rodáků. Byli mezi nimi Češi, kteří v minulém režimu emigrovali na západ, ale i Němci, kteří ze Žatce pocházejí, po odsunu však žijí v Německu. Na oslavy milénia se vypravila i Milena Štráfeldová:

ZATECsetkani 11.9.04 044

1000 svíček pro Žatec na náměstí svobody

Žatec byl poprvé zmíněn v roce 1004 v kronice, která popisuje cestu Jindřicha II. do Čech na pomoc Přemyslovcům proti polskému knížeti Boleslavu Chrabrému. Podle kronikáře Thietmara měla tehdy přitáhnout Jindřichova vojska před velké opevněné místo řečené Žatec. K tisícímu výročí této zmínky město uspořádalo několikadenní oslavy. Do Žatce se vypravili i rodáci, kteří dnes žijí v zahraničí:

“Přijelo několik žateckých rodáků ze Spojených států, z Kanady, a také z evropských států, z Belgie, Francie, Německa, Rakouska, Polska,”

uvedl předseda Sdružení rodáků a přátel města Žatce Petr Šimáček. Toto sdružení má i svou obdobu v sousedním Německu, kam bylo po válce německé obyvatelstvo ze Žatce odsunuto. Dnešní žatečtí rodáci v Německu ale usilují hlavně o překonání rozporů z minulosti. Na jejich podnět a s finanční podporou byl o tomto víkendu v Žatci znovu otevřen zrekonstruovaný židovský hřbitov. Oslav milénia se ve svém rodném městě zúčastnil i osmdesátiletý profesor anglistiky na universitě v Erlangenu Herbert Voitl. Také jeho rodina byla z Československa odsunuta, on sám se sem ale od listopadu 89 pravidelně vrací. Dosud mluví velmi dobře česky, i když se češtinu učil jen jako malý chlapec ve škole. Z češtiny překládá i pro krajanský měsíčník, který žatečtí rodáci v Německu vydávají:

Jaroslav Hošťálek (Foto: Autorka)Jaroslav Hošťálek (Foto: Autorka)”My jsme tady před pěti lety navázali styky se Sdružením rodáků a přátel města Žatce a s pomocí tehdejšího starosty Kuneše jsme ujednali, že společně provedeme program, který jsme nazvali Žatecká cesta.”

Součástí tohoto programu je i společná oslava milénia, na kterou přispěl mimo jiné Česko – německý fond budoucnosti. Z Los Angeles do Žatce přijel Jaroslav Hošťálek, který odtud v roce 1968 emigroval do Spojených států. Uplatnil se tam jako stavař a dnes v Los Angeles dohlíží na stavební zakázky pro tamní univerzity:

“Voliči Jižní Kalifornie jim odvolili dva biliony, u vás to jsou dvě miliardy dolarů, a ty se rozdělily do devíti univerzit. Já jsem dohlížející project manager na jedné z těch univerzit, čili jsem zodpovědný za rozpočet za dvě stě třicet milionů dolarů.”

Žatečtí se při oslavách pokusili také o zápis do Guinessovy knihy rekordů. Na dortu o rozměrech šestnácti metrů čtverečných, v jehož středu byla i malá chmelnice, se nakonec podařilo zapálit všech tisíc svíček a rekord byl dosažen. Kromě toho však po celý víkend probíhala hudební vystoupení a další kulturní programy, pro návštěvníky se otevřely místní památky, oslavám ve městě předcházel i seminář historiků o dějinách Žatce, který se v pátek uskutečnil v Senátu ČR v Praze.