Archiv autora: Redaktion

Radniční věž v Žatci láká návštěvníky na výstavu a zajímavý panoramatický výhled

Nová expozice vznikla v rámci nedávno dokončené rozsáhlé rekonstrukce žatecké radnice a stala se atrakcí, kterou mohou turisté začít prohlídku královského města. Ve věži se mohou dozvědět mnoho zajímavostí z tisícileté historie. Z ochozu věže je panoramatický výhled na dnešní podobu města.

Autor: Tomáš Kassal | Žatecký.Deník.cz 14. července 2021

Výstavu vytvořil tým autorů, jehož členy jsou architekti Miloslav Čejka a Jana Šmidtová z odboru rozvoje města a pracovnice Regionálního muzea K. A. Polánka v Saze Milada Krausová a Monika Merdová.

Procházka bohatou historií města a radnice je rozdělena do sedmi částí. “Dohodli jsme se, že začneme od základů s architekturou a časovým plánem. Pro horní patra vybrala historička muzea a hlavní autorka koncepce výstavy Milada Krausová další zajímavé události z historie Žatce, které se k radnici váží,” vysvětlila Monika Merdová z Regionálního muzea.

Výstava v radniční věži s modelem Staroměstské radnice (Foto: Deník/Petr Kinšt)

Výstava přináší mnoho historických údajů, ale jejím cílem je také pobavit návštěvníky a přilákat je tak k návštěvě městských památek. “Je to spíše podívaná než klasická výstava. Jde o to, aby se lidé bavili,” říká Miloslav Čejka, akademický architekt, který je také autorem expozice Lovci mamutů v Národním muzeu.

“Při přípravě takového projektu je samozřejmostí nejen historická přesnost a význam, ale také atraktivní vzhled a interaktivní kvalita. Celá expozice měla od počátku vznikat ve spolupráci architekta, historiků a dalších odborných skupin, což se podařilo v radniční věži. Spolupracovalo se nám velmi dobře, naše nápady se vzájemně doplňovaly,” chválí týmového ducha organizátorů výstavy M. Merdová.

Výstava nabízí základní historické údaje. Představuje zajímavé osobnosti, které v Žatci žily, ale i ty, které město navštívily, například krále a císaře. Zaměřuje se na radniční hodiny, válečné události, ale také na rekonstrukci toho, co stálo nebo údajně stálo na místě dnešního Chmelového domu – kostel, strážnice a snad i divadelní budova.

IPohled z radniční věže na děkanský kostel (Foto: Gerhard Gerstenhöfer)GITAL CAMERA

Výstava je pro veřejnost otevřena denně v 10, 13 a 15 hodinu nebo po domluvě v jinou dobu. Vstupné činí 80 Kč (dospělí) a 40 Kč (snížené) a prodává se v Turistickém informačním centru vedle Chmelnice, odkud průvodci vedou návštěvníky na věž.

https://www.facebook.com/watch/?ref=external&v=416084469651227

Televizní reportáž o výstavě v pořadu Televize ok plus Žatec:

Velký syn města Žatce: Karel Reiner

Skladatel, klavírista, hudební kritik 1910-1979

Žatec nikdy nebyl provincií. Večeřel zde Goethe a pochvaloval si krásnou polohu města. V Žateckém divadle hostovali renomovaní umělci a soubory z Vídně a Mnichova. Operní pěvci, herci a skladatelé se narodili v Žatci, ale všichni odešli do světa, nebo pokud se hlásili k české národnosti, tak do Prahy. Mezi ně patří i Karel Reiner, známý představitel moderní vážné hudby poválečného období. Výstava v Žatci vzdává hold vzrušujícímu životu a dílu židovského hudebníka, který zázrakem přežil  Osvětim.

Když 27. června 1910 přišel Karl, který si později říkal Karel, na svět, byl Žatec  převážně německým městem. Jeho rodiče byli Židé z Černovic, kde se také většinou mluvilo německy. Jeho otec studoval na vídeňské konzervatoři a v Žatci působil jako učitel klavíru a zpěvu a sloužil židovské obci jako hlavní kantor. Jeho matka vyučovala také hru na klavír. Karlův hudební talent byl brzy rozpoznán. Brzy se projevil jako zázračné dítě a ve dvanácti letech ­hrál na klavír Haydna a Mendelssohna-Bartholdyho. Bylo ­tedy jasné, že Žatec se pro ­něj stává hudebně příliš úzký. V osmnácti letech začal studovat hudbu v Praze. Protože složil maturitu z češtiny, rychle se v novém prostředí zorientoval.

Karl Reiner se svými rodiči Josefem a Simou

­V Praze studoval u slavných hudebníků, jako byli Alois Hába a Josef Suk, kteří reprezentovali různé hudební styly. Zatímco Suk vyučoval klasickou hudbu 19. století, Hába byl představitelem hudební moderny, experimentoval s kvartou, kvintou­, sextou a v diatonicko-chromatickém tónovém systému, což vyvolalo senzaci v odborném tisku doma i v zahraničí. Pod těmito vlivy Reiner vyvinul vlastní moderní zvukový jazyk, který obohatil klasický tonální systém o polyfonní zvuky. Důležitou roli sehrál všestranně nadaný E. F. Burian, který vynikl především jako divadelní režisér. Jeho avantgardní inscenace ho proslavily i za hranicemi země. Reiner se zde stal hudebním ředitelem. Kromě toho pracoval jako šéfredaktor hudebního časopisu “Rytmus”.

Karel Reiner (nahoře uprostřed) E.. F. Burian (vlevo), ruský režisér W. Meyerhold (vpravo) a členové souboru1936/
37

Karel Reiner tehdy navzdory zlým předpovědím stále věřil, že Československá republika bude dostatečně silná, aby se ubránila vnitřním i vnějším hrozbám. Domácí nacionalismus a antisemitismus považoval za stejně fatální jako hrozbu ze strany hitlerovského Německa. Bohužel se stejně jako mnozí jiní mýlil, když se domníval, že západní mocnosti útok nepřipustí. V září 1938 vtrhla německá vojska do Sudet a v březnu následujícího roku do Prahy. Žid Karl Reiner a jeho židovští souvěrci měli až do deportace do koncentračního tábora v Terezíně od zavedení rasových zákonů stále klid.

Sonáta č. 2 pro klavír “Vítězství”

V důsledku rasových zákonů bylo spolutrpitelům Karla Reinera zakázáno vystupovat na veřejnosti. Proto pořádali tajné koncerty v soukromých domech. Sám Reiner využil tento čas ke sbírání českých lidových a dětských písní a zhudebňování lidových říkadel. A samozřejmě pokračoval v práci na svých skladbách, včetně optimistické sonáty “Vítěztví”. Nejpozději v roce 1942, kdy byli první Židé deportováni do Terezína, mu však bylo jasné, že i tato “podzemní práce” brzy skončí. Dokonce i Terezín, který byl navržen jako vzorový tábor pro zahraniční návštěvníky, nabízel jemu i dalším umělcům možnost pokračovat v tvůrčí práci. Probíhala interní divadelní představení a koncerty. Byl však také pověřen péčí o děti, stejně jako jeho žena Hana.

Děti v Terezíně: 400 jich tam zemřelo, 7 500 v Osvětimi.

Možná mu to zachránilo život. Do Osvětimi  byl totiž převezen až v září 1944, kdy už tam postupovala Rudá armáda. Tábor byl rozpuštěn. Už po týdnu byl převezen do Dachau, do podtábora Kaufering, kde se stavěla podzemní továrna na letadla. Když se k němu v dubnu 1945 přiblížili Američané, byl poslán na poslední pochod směrem k Alpám, dokud se SS nevzdálily. Když Karel Reiner přijel 22. května do Prahy, vážil ještě pětačtyřicet kilogramů. Ale jako zázrakem na něj na hlavním nádraží čekala jeho žena Hana. Přežili také tři jeho blízcí přátelé, spisovatel Norbert Frýd, divadelník E. F. Burian a učitel Alois Hába.

Mohlo by se zdát, že po utrpení, které prožil, bude někdo jako on, kdo obohatil umělecký život Prahy, přijat s otevřenou náručí. Opak byl pravdou. Jako rodilý Němec musel nejprve dokázat, že je nyní dobrým Čechem. Bez Hábovy pomoci by se mu to možná nepodařilo. Hába úřadům potvrdil, že jeho přítel se od dospělosti cítil a choval jako Čech. Brzy se však objevily další problémy. Za okupace spolupracoval s komunistickými buňkami, ale po převzetí moci v Československu si uvědomil, že mezi jeho představami o umělecké svobodě a cíli ideologického funkcionářství je propast.

“Deportace”, kresba třináctileté Helgy Weissové.

Nejprve obnovil hudební spolupráci s pozůstalými přáteli, komponoval, režíroval a publikoval v Burianově levicovém časopise “Kulturní politika”. Po celé Evropě se stal známým díky filmové hudbě k filmu “Motýli tu nežijí”, který byl natočen formou dětských obrázků z Terezína. V roce 1959 získal Zlatou palmu v Cannes. Doba předtím však pro něj byla těžká. Od roku 1947 se podílel na vedoucích funkcích ve Sdružení českých skladatelů. Nebylo možné se vyhnout tomu, že si chtěli zajistit jeho neomezenou loajalitu. Byl nucen vstoupit do strany, což mělo nepříjemné následky. Pod tlakem vlny antisemitismu v SSSR, svém velkém bratrovi, zvýšila KPČ také svou “ostražitost” vůči osobám židovského původu. Před ústředním výborem se musel ve čtyřhodinovém “rozhovoru” obhájit, zda je stoupencem sionismu. Vždycky si sbalil kufr s nejnutnějšími věcmi. Měl zkušenosti s tím, co je potřeba při deportaci.

Karl Reiner doma při komponování

Poté jako vedoucí funkcionář “Domu lidové tvořivosti” a později jako předseda Českého hudebního fondu získal jistou nepřehlédnutelnost. Dlouho nepochyboval o nadřazenosti komunismu a nástup Alexandra Dubčeka posílil jeho naději, že se socialismus sovětského typu může liberalizovat. Vojenské potlačení “pražského jara” tento sen zničilo. Když diktatura opět přitvrdila, vystoupil z komunistické strany. Jejich reakce byla podobná opatřením proti Židům v době okupace. Provádění jeho skladeb bylo omezeno. Mnoho hudebníků se poté již neodvážilo hrát jeho hudbu.

V padesátých letech musel Reiner trpět tím, že jeho dílo bylo kritizováno jako “formalismus”. Pronásledování nebylo namířeno proti jeho práci, ale proti jeho politickému postoji. Reagoval na to stejně jako předtím: pracoval na své tvorbě, která měla široký záběr, od dětských písní, populárních oper a filmové hudby přes moderně-klasickou komorní hudbu a koncerty až po experimentální skladby, v nichž byly zpracovány hudební tradice z Balkánu a Arábie. Pokud to státní předpisy dovolovaly, udržoval kontakty v zahraničí, nebyl tam cizincem. Již od roku 1978 měl zdravotní problémy. Karel Reiner zemřel 17. října 1979.

Starostka města Zdeňka Hamousová v rozhovoru z členem představendsta Helmutem Schneiderem, v pravo Otokar Otokar Löbl, vlevo Tanja Krombach ředidelka Kulturního fora východní evropa v Berlíně a Matthias Dörr, jednatel srdružení Ackermann v Mnichově

Nadační spolek města Saaz|Žatec e.V. ve Frankfurt  si společně se spolkem Rodáků a přátel města Žatce dal za úkol vzdát hold tomuto velkému synovi svého města výstavou “Karl Reiner – skladatel, klavírista, hudební kritik”. Její otevření v „Galerií U Radnice“ na žateckém náměstí muselo být několikrát odloženo kvůli omezením pandemie a mohla být šťastně oslavena 20. června 2021. Vrcholem bylo vystoupení Aidy Mujačič. Její pěvecké i klavírní provedení skladeb slavného autora hluboce zapůsobilo.

Klavíristka a zpěvačka Aida Mujačič s kurátorem výstavy Pavlem Strankou.

Mezi návštěvníky byla jako patronka výstavy i starostka Zdenka Hamousová. Zvláštní zmínku si zaslouží také Matthias Dörr, spolkový výkonný ředitel Ackermannova společenství, a Tanja Krombachová z Kulturního fóra východní Evropy. Obě sdružení patří mezi sponzory. Rádi bychom také srdečně poděkovali všem ostatním sponzorům a pomocníkům, kteří se zasloužili o realizaci našeho projektu.

Česko-německou výstavu můžete v Žatci navštívit do konce července. Dvojjazyčný katalog je k dispozici také dodatečně na adrese Otokar Löbl, 60488 Frankfurt nad Mohanem, Hausener Obergasse 15.

Život pro pravdu a smíření

Uta Reiffová se jako dítě stala obětí strašlivých poválečných událostí v Žatci. Přišla o otce a málem zemřela hlady. Rozhodla se přerušit kruh křivdy a pomsty a zasadila se o usmíření s Čechy. To zahrnovalo uznání utrpení na obou stranách a pohled do budoucnosti. V Domovském spolku (Heimatkreis Saaz) a jako zakládající členka Nadačního spolku (Förderverein) Saaz|Žatec se o tyto cíle úspěšně zasazovala. Spolek truchlí nad její smrtí.

“Narodila jsem se v roce 1938 v Aši,” začala vyprávět, kdykoli se jí někdo zeptal na její domov. Aš se nachází na severozápadě německých Čech, jen kousek od bavorského města Hof. Její vzpomínky na dětství však byly především vzpomínky na Saaz. Její otec byl ředitelem tamního gymnázia a ona vyrůstala v bytě s velkou zahradou, kde jsme si hráli. Jako dítě na tu dobu vzpomínám jako na velmi hezké období.” Tento ráj však trval jen krátce. 1. června 1945, sotva měsíc po uzavření míru, se ulice Žatce zaplnily českými uniformami a pro německé obyvatelstvo tak začalo období hrůzy. Nezastavilo se to ani u dětí.

Uta (vlevo) se svou matkou a bratrem Hansem

Uta Reiffová se narodila 29. srpna 1938, o měsíc později obsadila německá vojska “Sudety”, o půl roku později zbytek Čech a Moravy. To byla předehra ke druhé světové válce, kterou Hitler navzdory všem svým mírovým prohlášením rozpoutal. Otec Uty, Alfred Jäckel, narozený v roce 1900, nosil za první světové války ve Vídni císařskou sukni, po níž sloužil v české armádě. Nyní musel znovu do pole, tentokrát pro “Vůdce”. Zpočátku byl kvůli svému věku ušetřen, ale v roce 1943 byl poslán na východní frontu, neboť jeho pomoc židovské učitelské rodině nebyla vítána. Utě bylo tehdy pět let.

Když se její otec po dvou letech vrátil z fronty, Uta si myslela, že má otce zpět. Sotva se však vrátil domů, byl spolu s bratrem Hansem deportován do tábora Postelberg (Postoloprt). Otec Uty se odtamtud nikdy nevrátil, stal se obětí masové popravy. Šestnáctiletý Hans Jäckl byl poslán na nucené práce do dolu Kladno, kde sotva přežil. Sama Uta byla spolu s matkou a devítiletým bratrem Berndem poslána do ženského tábora v žateckých kasárnách. Internace trvala osm měsíců, poté byl zbytek rodiny převezen v dobytčím vagonu přes bavorské hranice.

Uta Jäckel s bratrem Berndem v Saazu

“My sudetští Němci jsme tvrdě zaplatili za sedm let příslušnosti k Německé říši,” litovala Uta Reiffová ve svém smutečním projevu na hřbitově v Postelbergu v roce 2010. Právě s touto nespravedlností dlouho bojovala. Především se dlouho nemohla vyrovnat se smrtí svého otce. Jako státní úředník byl Alfred Jäckel členem nacistické strany, ale zároveň byl, jak jí řekla matka, považován za přítele Čechů a Židů. Pomáhal těm, kteří chtěli nebo museli opustit Žatec po německé invazi, překládat jejich německé dokumenty. Přesto byl jako zástupce německých okupačních sil bez soudu zastřelen v noci v postolortské Bažatnici spolu s mnoha dalšími.

Vyrovnávání se s těmito zážitky určovalo většinu jejího života. Díky studiu psychologie našla způsob, jak se s hrůznými zážitky z dětství vyrovnat. Později vysvětlilovala , že pomsta a odplata nejsou řešením. Z obětí by se neměli stávat pachatelé a naopak. Přitom je podle ní nutné uznat utrpení. “Ano, bylo to tak a bylo to hrozné”: tato věta je často řešením vnitřních i vnějších konfliktů. Je to nejen psychologická pomoc pro poškozené oběti, ale také pro klid pachatelů. Proto Uta Reiffová celý život pracovala na tom, aby se utrpení sudetských Němců dostalo na veřejnost – dnes by se řeklo “na oči”. Přála si, aby byl uznán i v České republice.

Uta Reiff (vlevo) při založení Nadařního spolku Saaz|Žatec

Čím si Uta a její sourozenci zasloužili toto utrpení? Dospívající Hans byl v uhelném dole téměř utýrán k smrti a nikdy se z tohoto utrpení fyzicky ani psychicky nevzpamatoval. Uta sama, stejně jako mnoho dalších dětí, málem zemřela hlady. Nakonec byla tak podvyživená, že už nemohla jíst běžnou stravu. V dětské nemocnici ve Fürthu se pomalu uzdravovala. Měsíce v táboře, kdy musela spát na zádech své matky, aby ji ochránila před znásilněním: “Bylo to pro mě všechno hrozné. Hodně to ovlivnilo i můj postoj k mužům. Jako žena jsem se mužů velmi bála.”

Uznání utrpení a vizualizace vražedných událostí se podařilo i díky úsilí Uty Reiffové, když postelberská městská rada instalovala pamětní desku. “Nechceme obviňovat, chceme naříkat,” prohlásila ve svém pamětním projevu. “Chceme vyjádřit hluboký smutek, který nás provází už pětašedesát let. Neměli jsme kde truchlit, kde položit květiny a věnce – tady, na místě těchto strašných událostí.”

Uta Reiffová promlouvá při smutečním obřadu na hřbitově v Postelbergu

Nezajímala ji však jen bolest obětí, ale také smutné příčiny, které hrůze v Postelbergu předcházely. Znovu a znovu zdůrazňovala, že bez německé okupace České republiky a nadšení sudetských Němců pro Hitlera by k vyhnání nedošlo. Uta Reiffová zároveň odmítla jakoukoli kolektivní vinu. “Zvěrstva páchají vždy jednotlivci nebo skupiny lidí.” Jako příklad toho, že ne všichni Češi byli pachatelé a už vůbec ne čeští sousedé v Žatci, vyprávěla příběh pana Kratochvíla, zametače ulic. Když přišel k nim domů, jejich matka ho často zvala na svačinu ke kávě. Později jim, dětem, na oplátku házel přes plot sendviče s klobásou. Dokud je nechytl strážný a nezmlátil je do krve. “Pan Kratochvíl se už neodvážil přijít.”

Nemělo by zůstat nezmíněno, že každý útěk nebo vyhoštění má dvě stránky, odchod a příchod. Pro takzvané “uprchlíky” nebyl příchod do Německa po válce často jednoduchý. Nebylo to kvůli přijímacím táborům: “Tam jsme dostali teplé oblečení a teplé jídlo. Tábor byl zřízen humánně.” Pro místní obyvatele byli naopak dlouho nevítanými cizinci: “Lidé říkali: Kdybyste se k Čechům chovali dobře, nechali by si vás také doma.” Mnozí uprchlíci se s tímto nepřátelstvím setkávali až do 50. let 20. století.

Uta Reiffová se svými dětmi Oliverem a Anette

Zápas Uty Reiffové o pamětník v Postoloprtech jako místo pro vyjádření smutku nelze pochopit bez jejího úsilí o smíření. Znovu a znovu jezdila do Žatce, hledala přátelství s Čechy, vyměňovala si zkušenosti a byla ochotně k dispozici pro rozhovory s očitými svědky v českých školách. Věděla, že bez poznání není pravdy a bez poznání není rozumného jednání. Aby se lépe dorozuměla, naučila se ve stáří česky. Pro ni to pravděpodobně znamenalo dokončení procesu usmíření. Společný jazyk nemusí vést k solidaritě, ale může.

I tyto zkušenosti motivovaly Utu Reiffovou k pozdější péči o vysídlené osoby a uprchlíky z aktuálních válečných oblastí, tzv. migranty. Za humanistickou snahou stála schopnost čelit ranám osudu pozitivními činy. Když tato obdivuhodná žena přišla při autonehodě o desetiletou dceru, rozhodla se svůj hluboký zármutek proměnit v rozhodnutí adoptovat barevného chlapce Olivera a vychovávat ho společně se svou druhou dcerou Annette.

“Nejdůležitější je mít rád lidi,” vysvětlila. “Láska je nade vše, nezáleží na tom, jestli jste bílí nebo černí, láska je to jediné, co každý potřebuje. Lidé vypadají různě, ale všichni jsou Boží stvoření.” S takovou láskou k lidem lze překonat i to nejhorší. Je však také zapotřebí člověka, u něhož lze najít oporu. Byl to její manžel, doktor Adalbert Reiff.

Setkání se studenty žateckého gymnazia ze Žatce v Reiffově domě

Uta Reiffová byla žena s mnoha talenty, které uplatnila v řadě profesí jako učitelka, účetní, tlumočnice a rodinná terapeutka. Svými znalostmi, energií a empatií se angažovala v Heimatkreis Saaz sudetoněmeckého landsmanšaftu a v Fördervereinu města Saaz|Žatec. Sdružení na oplátku přijalo její projekt, pamětní desku v Postelbergu, za svůj. Mnoho let byla také předsedkyní Amberského oratorního sboru.

Uta Reiffová zemřela 16. března 2021 v Ambergu. Svět je bez ní chudší.

Hrob Uty Reiffové na hřbitově v Ambergu.

Smuteční řeč Uty Reiffové, Postelberg 2010

Slavnostní odhalení pamětní desky obětem v Postoloprtech

Vzpomínka na křištálovou noc 1938

Vyslanec NSR Hans Peter Hinrichsen, starotska města Žatce a senátorka ČR Zděnka Hamousová, velvyslance státu Izrael J. E. Meron a předseda spolku rodáků a přátel města Žatce Mgr. Petr Šimáĉek.

Při protižidovském pogromu z 9. na 10. listopadu 1938 příslušníci NSDAP a paramilitaristická skupina SA uvnitř synagogu zapálili a chtěli ji zničit. Dílo zkázy nebylo dokonáno, protože na pokyn z radnice ihned zasáhli žatečtí hasiči a oheň uhasili.

Záštitu nad vzpomínkovou akcí převzala starostka Žatce a senátorka Zdeňka Hamousová a velvyslanec Státu Izrael v ČR Daniel Meron. Ten ve svém projevu kromě dalšího uvedl: „Je šokující, že 74 let po konci 2. světové války stále existují takoví, kteří popírají holocaust a šíří nenávist. Odsouzeníhodný útok na synagogu a nevinné kolemjdoucí v německém Halle je jen jedním z projevů rostoucího antisemitismu, jehož jsme v posledních letech svědky.”

Velvyslanec Daniel Meron pokračoval: “Dnes večer jsme tu však také pro to, abychom si připomněli jinou dobu, dobu, která přinesla naději. V zásadních letech, která následovala tragédii evropských Židů, se zrodil Stát Izrael a Žatec hrál klíčovou roli v přežití mladé země během Války za nezávislost. Rád bych všem občanům města Žatec poděkoval za pomoc, kterou jste poskytli Izraeli před 71 lety. Operace Balak a letecký most mezi Žatcem a izraelským Ekronem byla životně důležitá pro přežití mladého Státu Izrael ve Válce o nezávislost. Operace Balak byla vojenská operace, jejímž cílem bylo propašovat zbraně nakoupené v Evropě do Izraele, kde byly nutně třeba, aby zajistily přežití národa. Jak napsal první izraelský ministerský předseda David Ben Gurion ve svých pamětech: České zbraně zachránily Izrael. Za to bude Izrael vždy vaším dlužníkem a nikdy nezapomene na pomoc ve chvíli z nejtěžších. Rád bych proto poděkoval všem, kdo zde v Žatci pracují na zvěčnění této historie.“

Velvyslanec státu Izrael D. Meron v rozhovoru z televizí OK

Mezi hosty setkání v Žatci byl i zástupce německého velvyslanectví Hans Peter Hinrichsen, který také uvedl, že vzpomínáním na holocaust je nutné stále události připomínat a celosvětově se razantně postavit proti jakékoliv formě antisemitismu.

“Tuto pietní akci pořádáme každoročně, protože o židovské otázce, vůbec o židovství – popřípadě o Křišťálové noci – mladí a většina lidí moc neví. Chceme osvětlovat ta bílá místa v historii pro mladou generaci a pro ostatní lidi, kteří ji neznají,” vysvětluje důvod konání této již každoroční tradice Petr Šimáček ze Spolku rodáků a přátel města Žatce.

Předeseda rodáků Petr Šimáček a předseda německého nadačního spolku Saaz/Žatec
Otokar Löbl

 „Je nutné si připomínat historii Židů. Konkrétně v Žatci si například málokdo uvědomuje, že výstavní místní domy, budovy i chmelárny, které aspirují na zápis mezi památky UNESCO, postavili právě Židé. Většinou už nežijí. Uctívání jejich památky je určitě na místě,“ řekl Otokar Löbl z Nadačního spolku Saaz/Žatec, který tuto velice úspěšnou akci uspořádal spolu s žateckými rodáky, Městem Žatec a Židovskou obcí Teplice.

K důstojné atmosféře pietního aktu přispěl židovskými písněmi Žatecký příležitostní sbor pod vedením Alžběty Urbancové. Pietní akt zakončila modlitba za zemřelé a izraelská státní hymna.

Reportáž televize OK:


.


Česko-německý fond budoucnosti po patnácti letech

Petr Pithart

Setkání s P. Pithartem v Brně

Setkání s P. Pithartem v Brně

Fond Budoucnosti je v půli druhé dekády své existence. Je to čas, kdy je třeba začít zvažovat, co s ním za pět let, do kdy je vládami obou států zajištěn. Jakou budoucnost mu připravíme? Vyjít třeba z toho, co dokázal

Nikdy jsem se práce Fondu přímo nezúčastnil. Těší mne nicméně, že mnohá má jemu adresovaná doporučení podpořit ty či ony projekty, uspěla, jistěže nikoli moji zásluhou, ale kvalitou projektů. Takže si snad mohu právem myslet, že jsem smysl Fondu pochopil. Vždycky jsem jeho práci sledoval a vyjadřoval mu svoji podporu.

Slovo „budoucnost“ jsem v souvislosti s Fondem vždy chápal tak, že neznamená, že minulost teď už můžeme, anebo dokonce máme přenechat historikům, jak to po sobě hloupě opakují mnozí politici, ale že nám nejvíce záleží na postojích českých a německých mladých lidí, to že je ta budoucnost, pro kterou máme k dispozici prostředky Fondu především.

Vždyť i historici jsou plni subjektivních citů a pocitů a nejsou žádnou zárukou objektivity. Nebojme se připustit, že v soudech historiků žádná objektivita neexistuje. V číslech ano, snad, někdy, ale už v interpretacích čísel a zejména v soudech skoro nikdy. Bez této iluze se musíme naučit žít.

Aktivity Fondu jsem sledoval z povzdálí, zato jsem byl u samého začátku prvních diskuzních setkání Čechů a Němců. Jako představiteli OF mně již 2. ledna 1990 hned ráno telefonoval Pavel Tigrid z Paříže a tlumočil mně vzkaz německých katolíků, kteří kdysi žili u nás, že se chtějí setkat se svými českými souvěrci a začít diskutovat o tom, o čem se do té doby nikdy nediskutovalo. Místo toho se u nás mělo vědět a muselo donekonečna opakovat, že boj proti nebezpečí německého revanšismu pod ochranou Moskvy je základní směrnicí zahraniční politiky Československého, ať již toho poválečného, toho rádoby socialistického i toho normalizačního. S Petrem Příhodou jsme to setkání pomohl zorganizovat. Katolíci či spíše křesťané se sešli v Markredwitz v březnu 1990 a nejspíše tehdy začal dosud neskončený organizovaný dialog.

Byl jsem také u zrodu prvního a nejdéle trvajícího pravidelného diskuzního fóra, totiž setkávání českých Bolzanovců a německých Ackermannů. Třídenní konference začaly v Jihlavě již v roce 1991 a stále pokračují, dnes v Brně. Jejich docela dramatická historie, někdy i zpochybňovaný její smysl, se tu neobejde bez zmínky o vytrvalém motoru těchto setkávání, jejichž trpělivou a laskavou duší byl dlouhá léta Jaroslav Šabata. Museli jsme překonat několik krizí, ale vyplatilo se to.

Dialog mezi Čechy a Němci se z počátku přes nejlepší vůli jen vnějškově podobal dialogu. Byli jsme, my Češi, zprvu zcela zahlceni traumatickými a v dialogu s Němci dosud neventilovanými zkušenostmi z doby před válkou i doby Protektorátu. Němci, myslím naše bývalé spoluobčany, byli podobně zahlceni jinak traumatickými zkušenostmi z doby po válce. Byly to tedy zprvu spíše míjející se vzrušené monology než dialogy. Často se spor vyhrotil do otázek, kdo trpěl víc, kdo komu více ublížil. K těmto dramatickým a bolestným setkáním s minulostí docházelo na mnoha a mnoha nejrůznějších platformách po mnoho let, až bylo v roce 1997 možné dohodnout se na textu českoněmecké deklarace. Doslova každé slovo této deklarace bylo odpracováno, protrpěno tisíci a tisíci angažovanými lidmi dobré vůle na obou stranách, usilujících přiblížit se historické pravdě, která by nezakládala nové spory, nové křivdy. Která by staré rány hojila, nikoli jitřila. Neváhám říci, že to byl obdivuhodný výkon, a to na obou stranách. Všichni, kteří se toho účastnili, zasluhují uznání a poděkování.

Od té doby ale také víme, že se nikdy nedobereme jedné jediné, společné pravdy. Můžeme si ale vyprávět naše příběhy a hlavně jim musíme pozorně naslouchat a snažit se jim porozumět. Pro mne toto poznání znamenalo nakonec velkou úlevu: žádná poslední, velká, objektivní pravda pro všechny neexistuje.

Ale pozor: když dnes český premiér Nečas v Mnichově ocituje, aniž by to výslovně uvedl, slova Deklarace, jsou zprvu mnozí lidé u nás překvapeni, ba pohoršeni, jak daleko zašel. Jiní zase obdivují jeho odvahu, ačkoli on se jen vrátil k již dávno dohodnutým formulacím. Ukázalo se, že i po patnácti letech je celá problematika konfliktního soužití kdysi spoluobčanů stále živá ve smyslu otevřená, bolestná. Na Deklaraci mnozí zkrátka už zapomněli. V dobách krize ekonomické a dnes u nás i politické se vynořují postoje, o kterých si leckdo mohl myslet, že už jsou věcí minulosti. Nejsou. Stačí dnes sledovat internetové diskuze, a to mám na myslí ty úplně nejserióznější platformy. Doba, způsobující lidem všemožné frustrace, vyplavuje ode dna bahno všeho druhu. Postoje rasistické, antisemitské, xenofobní, konkrétně znovu a znovu protiněmecké, protisudetoněmecké.

Nepochybují proto ani chvíli, že Fond budoucnosti a jeho diskuzní fórum bude potřeba i do budoucnosti. Nejen proto, že dělá dobrou práci. Ale hlavně proto, že my, my na obou stranách hranic, budeme tuto práci bohužel potřebovat.

Potřebnost Fondu a jeho diskuzního fóra se potvrzuje i srovnáním kvality a intenzity česko-německých a česko-rakouským vztahů. Ty první jsou přes všechna citlivá místa dobré, spolehlivé a stabilní. Je za tím vším obrovská práce desetitisíců lidí na obou stranách. Ta práce spočívala a spočívá v čase a úsilí, trpělivě věnovaných setkávání a vyjasňování stanovisek, odvaze ke kritickému hodnocení i do vlastních řad. Těmto všem lidem je třeba vyslovit uznání, protože často nesli, jak se říká, kůži na trh. Jsou to praví čeští a němečtí vlastenci, právě proto, že jim nacionalistická sebranka nemůže přijít na jméno. Ty druhé, česko-rakouské vztahy jsou křehké, snadno iritovatelné, protože se na nich nepracovalo, nebo pracovalo jen nedostatečně.

Osobně si myslím, že nějaké fondy a nějaká diskuzní fóra by potřebovali všichni sousedé ve střední Evropě. Je tu pořád poněkud výbušná sopečná půda, občas se ozvou otřesy, častěji i smrad, unikající průduchy ….z hlubin nezvládnuté minulosti.

Česko-německé monology se teprve postupně proměňovaly v dialogy. Zbývá ještě jedno, ještě jedna, zatím nedosažená meta: aby se o českém utrpení za války naučili mluvit, bádat a psát Němci a pochopitelně to platí i obráceně: musíme si osvojit vůli a schopnost vyprávět příběhy německého utrpení, jak oni je prožívali po válce. V tom, doufám sehraje významnou roli nejen historiografie, ale i literatura a film, dokumentární i ten hraný. Teprve když vlastními slovy vyprávím příběh utrpení toho druhého, který trpěl také vinou našich lidí, potvrzuji definitivně, že jsem pochopil. Bylo by dobře, kdybychom této schopnosti říkejme jí třeba „aktivní empatie“, pokud si ji dokážeme osvojit, učili a naučili mladé lidi na obou stranách.

Ale nejen o utrpení jedněch i druhých je třeba mluvit: také o tom, co jsme společně vykonali v minulosti, v tom také o tom, jak zušlechtili krajinu Němci, kteří ji obývali, jako obyvatelé Čech, Bohemie, Moravie. A která se leckde dosud nevzpamatovala ze ztráty původních obyvatel a prvních vln těch nových. I o tom promluvil nedávno bývalý premiér a nebyla to zdaleka banální zjištění. Bylo třeba to říci.

Vyslovím tu teď riskantní osobní přesvědčení, že česká strana, lze-li si dovolit takové zobecnění, udělala od listopadu 1989 větší pokrok v sebepoznání než strana našich bývalých německých spoluobčanů. Ta naše se musela konfrontovat s historickými fakty, které příliš neznala nebo dokonce nechtěla znát a zvládla to poměrně dobře. Jsme, myslím si, v historické sebereflexi dnes o cosi dál než druhá strana, která desítky let mluvila o svém utrpení do prázdna a, zdá se mi, že i proto utkvěla na postoji, odmítajícím nebo bagatelizujícím příčinné souvislosti. Neschopnost pražské vlády vyrovnat se s alarmující nezaměstnaností v pohraničí a nešťastná národnostní politika je však jedna věc a strmý nástup nacismu s koncentráky od samého počátku je věc druhá, stěží srovnatelná. Ale nechci právě teď otevírat diskuzi na toto téma. Rozhodně bych si nepřál pokračovat v debatě na téma, „kdo si začal“. Ta nemá, nemůže mít konce. Jedinou možnosti tu je, že se na významu, váze oněch příčinných souvislostí a v čase a prostoru a na porozumění jim, bude jednou existovat tichá, implicitní shoda, shoda v zásadních otázkách, kterou nebude mít ani jedna strana nutkavou potřebu znovu a znovu explikovat. I když rozdíly vždycky zůstanou. Ale už nebudou tak iritovat.

A dávám vám ještě v úvahu následující návrh: co kdybychom přestali mluvit o Sudetech, sudetských Němcích. Všichni víme, co znamenaly Sudety původně jako přesný geografický pojem. Víme, že zhruba od roku 1903 se začal používat s jasným politicky utilitárním účelem: zahrnout všechny zcela odlišné Němce ze Svitav, z Liberce, od Znojma, z pražské Malé strany i Klostrmannovy Šumavy pod jedno slovo označení, které mělo sjednocovat k boji to, co nakonec opravdu sjednotil až Hitler a Henlein a pak jistě také to, co jsme s nimi udělali po válce my. Všichni ti lidé byli našimi krajany z Čech a Moravy, z Bohemie a Moravie, a pak našimi spoluobčany v Československu. Tak jako tehdy, na začátku minulého století mělo to označení politický, sjednocující, tedy obranný a pak čím dále tím více bojový, útočný nádech, tak jej i my dnes používáme jako hromadné označení, které nás od nich distancuje mnohem víc, než kdybychom řekli „naši bývalí spoluobčané“. Když se pak řekne „sudetoněmecký landsmannshaft“, a když se to druhé slovo napíše foneticky a ještě s háčkem nad „č“, je už osten přibroušen a připraven ohrozit nás, vzbuzovat v nás strach. Mohli bychom přece stejně tak přesně mluvit o „krajanském sdružení našich bývalých německých spoluobčanů“. Anebo Němců z Čecha Moravy. Anebo českých a moravských Němců. Takové označení nemá nic zakrývat. Je jím přece také řečeno, že tito bývalí spoluobčané se ke státu, který nebyl bez chyb, ale byl státem demokratickým, zachovali v druhé půli třicátých let nejen neloajálně, ale přičinili se o jeho rozbití.

Fond budoucnosti by neměl nikdy skončit, může se všelijak přetransformovávat, ale neměl by zaniknout, až bude mít někdo pocit, že už je všechno vyřešeno. Nikdy nebude. Jak by nám takový fond byl ku prospěchu právě v oněch třicátých letech minulého století! Místo toho jsme diskutovali přes státníky a diplomaty velmocí, kteří o nás nevěděli nic a ještě se k tomu beze studu přiznávali.

Vy všichni, kteří jsme se na práci Fondu Budoucnosti a Diskuzního fóra podíleli, máte určitě nejen moje uznání a poděkování. Oba tyto podniky patří k nejsvětlejším momentům polistopadového vývoje. Jsou důkazem, že jsme se přece jen poučili, i když se pokládá za bůhvíjak moudré a důvtipné opakovat, že z dějin, z minulosti, se nikdo nikdy nepoučil.

Naštěstí to není to pravda. A není nic pohoršujícího na tom, že pro takové poučení, poučování, je dobré mít také prostředky, ano, peníze, zkrátka nějaký fond. Náš česko-německý Fond budoucnosti, který se dožívá patnácti let. A doufám, že se dožije přinejmenším věku dospělého.