Oráč z Čech

Žatečtí rodáci vydali publikaci o smrti člověka a důstojném umírání

 

kresackermann

Publikace Oráče z Čech

V návaznosti na  česko-německou konferenci s tématem paliativní medicíny, která se uskutečnila v Žatci v říjnu 2006   byla v těchto dnech vydána publikace „Oráč z Čech“.  „Jde o sborník přednášek, které na tomto setkání z úst českých a německých odborníků v Křížově vile zazněly.

Jsme rádi, že se záměr projektu – spojení diskuse o způsobu zacházení s umíráním a se smrtí člověka prostřednictvím díla   humanisty Jana ze Žatce „Oráč a smrt“ podařil naplnit“ – sdělil Petr Šimáček ze Sdružení rodáků a přátel města Žatce,   které se spolu s německým Nadačním spolkem Žatec na pořádání této akce podílelo.

Na 130 stránkách publikace jsou zveřejněny přednášky uznávaných odborníků, jako například MUDr. Martina Bojara,   prof. Václava Boka, PhDr. Petra Hlaváčka, MUDr. Michaela Popoviče nebo prof. Ulricha Gottsteina a dalších.

 Profesor Jihočeské university v Českých Budějovicích Václav Bok zde přináší některé dosud nepublikované názory na život a práci Jana ze Žatce a jeho pobyt v Žatci a Praze. Přednášející Dr. Andrea Kalckhoff ve své přednášce zařadil Jana ze Žatce   a Franze Kafku mezi dva nejvýznamnější slovesné umělce německé literatury pocházející z Čech.   “Oráč a smrt“ je jedno z významných prozaických děl pozdního středověku napsaných v německém jazyce. Jan z Teplé, jak je také Jan ze Žatce nazýván, zde kolem roku 1400 působil jako městský písař a správce městské školy.  Toto dílo napsal roku 1400 po smrti své manželky Markéty.

Nová dvojjazyčná publikace, kterou vydalo Sdružení rodáků a přátel města Žatce byla ve čtvrtek 29. 2. 2008 slavnostně pokřtěna v Městské knihovně Žatec.“Čím jiným v Žatci křtít, než žateckým pivem, a protože se v publikaci pojednává také o smutku a umírání člověka, je to pivo černé…“ – netradičně uvedl křest předseda žateckých organizovaných rodáků Petr Šimáček.

Knihu v nepromokavém obalu pak poctivě poléval speciálním výrobkem Žateckého pivovaru pivem Xantho i místostarosta města  Aleš Kassal, ředitelka knihovny Radka Pichlová a předseda německého Nadačního spolku Žatec Otokar Löbl.

„I když Jan ze Žatce a jeho proslulé dílo „Oráč a smrt“ bylo v referátech zmíněné konference předmětem značné pozornosti, hlavním záměrem bylo pojednat o posledcích chvílích života člověka především z aspektů medicínských, právních a etických z hlediska dnešního pohledu“ – uvedl autor projektu Otokar Löbl z Nadačního spolku Žatec.“Jde také o prezentaci města, o Žatci se v souvislosti s touto konferencí hovoří na všech mezinárodních setkáních lékařů a odborníků v celé Evropě“ – doplnil Petr Šimáček.

Česko-německou publikaci Oráč z Čech, kterou vydalo Sdružení rodáků a přátel města Žatce nákladem 400 ks výtisků.

Petr Šimáček