Křištálová noc – synagogy v plamenech

Žatecký týdeník č.41/13.listopadu 2008

před synagogou

před synagogou

Pietního aktu se zúčastnil Otokar Löbl za Nadační spolek Žatec, Petr Šimáček za SRPMŽ, předseda představenstva židovské obce Teplice Oldřich Látal, Jiří Kopica za Regionální muzeum Žatec, Erich Knoblauch za Město Žatec, Tomáš Pulc se vzpomínkovou modlitbou a nově zvolený senátor za Ústecký kraj Marcel Chládek.

V pondělí v odpoledních hodinách se konal u žatecké synagogy pietní vzpomínkový akt k 70. výročí tzv. křišťálové noci. Během pogromu, ke kterému došlo 9., 10. a na některých místech ještě 11. listopadu 1938, byla vypálena převážná část synagog a židovských modliteben, které byly považovány za symbol přítomnosti a úspěchu židovské menšiny v Německu. Byly vypleněny židovské obchody a podniky, jejich zařízení bylo zničeno. Bylo hlášeno zhruba 7500 zdemolovaných židovských obchodů (právě kvůli střepům z tisíců výkladních skříní se vžil název křišťálová noc). Přímo při pogromu bylo zabito téměř 100 Židů a zhruba 30 tisíc – většinou majetnějších – jich bylo odvlečeno do koncentračních táborů Dachau, Buchenwald a Sachsenhausen. Listopadový pogrom roku 1938 může být považován za symbolický i praktický mezník v nacistické protižidovské politice: značil přechod k úplnému vyloučení Židů ze společnosti a potenciálně k jejich fyzické likvidaci.

Ani žatecká synagoga se nevyhnula vypálení vnitřního zařízení, a proto se i v Žatci, tak jako na mnohých jiných místech bývalé Říše, vzpomínalo. Akci pořádal Nadační spolek Žatec (Förderverein Sazz) v Německu ve spolupráci se židovskou obcí v Teplicích, Heitmiatkreis Sazz a Sdružení rodáků a přátel města Žatce. Součástí akce byla vzpomínková modlitba, položení věnců, kytic a vystoupení dětského souboru Poupata židovské obce Teplice. Zástupci zmíněných spolků, sdružení a desítky přihlížejících se poté přesunuli do obřadní síně radnice, kde vystoupil opět dětský soubor Poupata a uskutečnila se tisková beseda o projektu „Židé na Žatecku“. (žit)

Reportážní video žatecké televize OK Žatec, Oldřich Karabec