Konference “Ferguna”

Konference o životě Židů v podkrušnohorském regionu v Křížové vile v Žatci . Pojem Ferguna je odvozený z latinského názvu pro Krušné hory. z 8. století.

 

O. Löbl předává izraelskému velvyslanci Yaakovi Levymu historickou publikaci o Janu ze Žatce

Starosta Žatce Erich Knoblauch a velvyslanec Izraele J. E. Yaakov Levy zahájili v pondělí 26. října v Žatci v Křížově vile prestižní vědeckou konferenci Fergunna II., jež se zabývala životem Židů v severozápadních Čechách. Velká část odborné debaty byla věnována také přímo Žatci a Lounům. Izraelský velvyslanec si za doprovodu představitelů města prohlédl také Chrám chmele a piva, kde vystoupal až na vrchol nové vyhlídkové věže a prohlédl si unikátní chmelařské stavby, prošel si židovský hřibitov a další památky. Podíval se i na tamní radnici. J.E. Yaakov Levy během své návštěvy často připomínal historickou roli Žatce při poválečných bojích o samostatnost Izraele. Z žateckého letiště totiž od května do srpna roku 1948 fungoval letecký most do izraelského Ekronu, který bojovníky v mladé zemi zásoboval zbraněmi a potřebným materiálem. „Vzpomínám si, že Žatec měl tehdy kódové označení Zebra,“ připomněl Levy.

Video konference

Konference pořadalo žatecké regionální muzeum na podnět Nadačního spolku v rámci projektu “Židé na Žatecku”  Předseda spolku Otokar Löbl předal izraleskému velvylanci Yaakovi historickou publikaci o Janu ze Žatce a představil mu v krátkosti projekt o žateckých Židech. Pan velvyslanec slibíl podporu státu Izreal pro tento projekt.