Muzeum otevřelo výstavu Židé na Žatecku

Vzpomínky na minulost města: maminka hrávala v žatecké synagoze na varhany

5.11.2010/Žatecký a Lounský deník/HYNEK DLOUHÝ

Eva Roubíčková Mändler

Eva Roubíčková Mändler

Narodila se v Žatci v obyčejné židovské rodině. Eva Roubíčková žila spokojeně, užívala si dětství a mládí, hrála si a bavila se svými vrstevníky. Pak ale přišla 2. světová válka a zcela převrátila nejen její život, ale krutě poznamenala také osudy desítek židů ze Žatce a okolí. Jejich strasti, běžný život i radosti dokumentuje expozice v žateckém muzeu Židé na Žatecku.

Dobové exponáty, fotografie, dokumentární film natáčený i v Izraeli s lidmi, kteří kdysi v Žatci žili. Ale hlavně mnoho a mnoho vzpomínek přeživších je možné vidět a „zažít“ na výstavě Židé na Žatecku, která odstartovala 3. listopadu v tamním muzeu a potrvá do konce roku. Vzpomínek na lidi, židy, kteří ve městě chmele a piva žili, nakupovali, vychovávali své děti. Dokud nepřišel Adolf Hitler…

.

Uvést výstavu přijeli i dva vzácní pamětníci. Židé, kteří se v Žatci narodili, ale válka i pozdější osudy je odvály úplně jinam. Jejich svědectví jsou hodně unikátní, protože ač židů žilo v Žatci před válkou mnoho, během světové vojny velká řada z nich zahynula v koncentračních táborech, další odešli do zahraničí. „Vzpomínám si, jak moje maminka hrávala na varhany v žatecké synagoze, to bylo krásné,“ vyprávěla přítomným na vernisáži výstavy téměř devadesátiletá Eva Roubíčková. Narodila se v Žatci před devětaosmdesáti lety a v muzeu vzpomínala na své staré známé. Bohužel, velká většina z nich válku buď nepřežila nebo odešli neznámo kam. „Tady jsme si často hrávali, chodívali tudy,“ usmívala se pamětnice nad fotografiemi z předválečného Žatce, který byl před nástupem Adolfa Hitlera k moci významným centrem židovské komunity. Vždyť první písemná zmínka o židech v Žatci je už z roku 1350 a k jejich komunitě se ve 30. letech 20. století hlásilo 800 lidí. „Žatec byl tehdy významným centrem židovského společenství a kultury.

.

Během války byla tato komunita zdecimována,“ připomněl Jiří Kopica, ředitel žateckého muzea, které na vernisáži přivítalo i pana Sommera. Postarší elegantní muž, jehož rodina má na výstavě také svůj panel, přijel zavzpomínat až z Paříže. „Jsem moc rád, že jsem mohl přijet a připomenout si Žatec,“ řekl několika desítkám přítomných návštěvníků muzea. Výstavu připravilo Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci ve spolupráci s Nadačním spolkem Saaz/Žatec v Německu, Židovskou obcí Teplice a Heimatkreis Saaz.

 

Vysílání źatecké televize OK o výstavě Židé na Žatecku

.

Homepage výstavy na internetu

.

.