Výstava v Teplicích představí pohnuté osudy žateckých židů

Teplice – “Čím se provinili, ti malí židé z Prahy, ti poctiví obchodníci, ti mírumilovní občané? VPraze se jim vyčítalo, že nejsou Češi, a v Žatci, že nejsou Němci.” I tímto citátem Theodora Herzla z roku 1897 lze charakterizovat nelehký úděl židovského obyvatelstva, které ještě před sedmdesáti lety tvořilo nedílnou součást populace našeho regionu. Smutný osud židů především z Žatce si připomene také Židovská obec Teplice, která je spoluiniciátorem projektu Židé na Žatecku. Výsledkem tohoto projektu, na kterém se podílejí i další instituce včetně německého nadačního fondu Saaz/Žatec, je stejnojmenná výstava, která měla koncem loňského roku premiéru v žateckém Regionálnímu muzeu.

V Teplicích byla ve středu zahájena vernisáží v budově Židovské obce v Lipové ulici. Té se zúčastnil i její autor Otokar Löbl, který k jejímu účelu uvedl: “Výstava není zaměřená pouze na poznání minulosti. Jejím úkolem je také obrana a získání vědomého postoje proti antisemitismu.” Expozice seznámí diváky s historií začínající příchodem Židů do regionu až po jejich tragický konec. “Mentální antisemitismus Němců v Sudetech a tedy i v Teplicích se transformoval do hrozné formy. Nejprve byli židé vyloučeni ze společnosti, zbaveni životní existence a následně vystaveni fyzické likvidaci, hromadnému vraždění a genocidě.

Antisemitismus však nebyl a není doménou, výsostným hájemstvím Němců. Byl rozšířen i v první Československé republice, i když pod rouškou výčitek, že se židé hlásili převážně k německé kultuře a mluvili německy, což se jim zazlívalo,” dodává Otokar Löbl a zve na výstavu všechny zájemce o tuto tématiku. Ta v Teplicích potrvá až do 18. dubna a je přístupná denně po předchozím objednání na telefonním čísle 417 635 073, případně na e-mailové adrese kehila@volny.cz. Její součástí je také krátký dokumentární film s výpověďmi ještě žijících žateckých židů, který byl pořadateli natočen vloni v Izraeli a který je součástí celého projektu.

Teplický deník 18.3.2011