„Divoké vyhnání (odsun) nebylo divoké, ale plánované

Výstava ve Frankfurtu nad Mohanem, Titus-Forum, 4.-23. března 2012

Měštanský kulturní dům "Titus-Forum" ve Frankfurtu

Měštanský kulturní dům “Titus-Forum” ve Frankfurtu

Vyhnání (odsun) Němců z Československa, měl býti podle vítězních mocností proveděný jako humanní „ transfer” . Ve skutečnosti mu ovšem předcházel v květnu a červnu 1945 teror. Nejednalo se však a spontanní projev národního hněvu a msty za utrpené bezpraví Čechů, nýbrž o plánované akce českých a ruských  vojenských tajných služeb, kterými ještě před postupimskou konferencí připravovali půdu pro socialistickou laboratoř v pohraničí. Komunisté hráli při tom hlavní roli. Tato Výstava ve Frankfurtu nad Mohanem informuje nad novými poznatky  o tzv. „divokém odsunu“  sudetských Němců na základě dokumentů z českých archivů, které nebyli před sametovou revolucí 1989 dostupné.

Stalin to v Sovětském svazu předvedl: bezohledné deportace z národních skupin jako mocenský prostředek a následně i Hitler.  Jako školitelé československé osvoboditelské armády převzali sovětští komunisté tento úkol a předali své zkušenosti.  Češi kteří ještě byli v pohraničí se až na vyjímky chovali pasivně nebo byli sami obětí těchto vojenských „bezpečnostních orgánů“ které přišli do pohraničí, tehdejších Sudet. Dokonce byli znepokojení, což vedlo v roce 1947 k vyšetřování případu Postoloprty parlametní komisí Československé republiky. Komunistické straně se však podařilo získat  vděčnost nových českých, slovenských a volyňských Čechůp, toto ututlat  a politicky využít.  

Tato výstava Nadačního spolku Saaz/ Žatec, která byla připravena ve spolupráci z Mezinárodní společností pro lidská práva (IGFM) ve Frankfurtu nad Mohanem byla v pátek, 2. března 2012 za vysoké účasti návštěníků  a politiků otevřena.  Představuje dosud skryté dokumenty a spisy v novém světle o těchto temných měsicích po skončení války v pohraniční oblasti a konfrontuje je s výpovědmi pamětníků doby. Výstava se vyvinula z podobné expozice Federace nezávislých spisovatelů v Praze, která byla představena již v roce 2006 České republikce 2006 a tam vyvolala velký rozruch ve veřejnosti a tisku. Tato nová německá verze bude nyní tři týdny k vidění a má se později ukázat  také v jiných městech.

Vývstava je též dostupná v internetu, ovšem pouze v němčině. Divoké vyhnání Němců (odsun) v severních Čechách 1945.

Dr. Andreas Kalckhoff / překlad Otokar Löbl