Křest knihy “Pravdou k smíření”

K hrůzným událostem v historii Postoloprt byla vydána obsáhlá kniha

4.3.2013  Postoloprty, Žatec / Žatecký a Lounský deník. Více než pět set stránek textů, fotografií, historických i nedávných dokumentů obsahuje kniha s názvem Pravdou k smíření: případ Postoloprty a jeho vyrovnání 1945-2010.

Sestavil ji historik Andreas Kalckhoff. Kniha je vytištěna ve dvoujazyčné verzi – české a německé. Její vydání podpořil Česko-německý fond budoucnosti. Pokřtěna byla minulý týden: ve čtvrtek 28. února v Žatci v hotelu U Hada a v pátek 1. března v Literární kavárně na Václavském náměstí v Praze.

 Povraždění více než sedmi set lidí

Tématicky se věnuje hrůznému případu povraždění více než sedmi set německých lidí, civilních obyvatel Žatecka a Postoloprtska, v červnu 1945 krátce po ukončení druhé světové války. Mezi nimi byly i ženy a děti. Rozkazy k popravám dávali členové tehdejších Revolučních gard v rodící se nové poválečné republice, kteří shromáždili vybrané německé obyvatelstvo v postoloprtských kasárnách.

Nelidský masakr se začal vyšetřovat zhruba o dva roky později a při exhumaci byly v okolí Postoloprt nalezeny ostatky 763 zastřelených lidí.

O události však bylo po celou dobu socialistického režimu zakázáno veřejně hovořit či cokoli publikovat. Tehdy se vytvářelo poválečné klišé hodných českých lidí, hodných sovětských vojáků a zlých Němců, kteří rozpoutali válku. Pravdivý obrázek běsnících fanatických Čechů a Slováků, kteří se krátce po válce dostali k moci v ozbrojených složkách a nelidsky bez soudu pozabíjeli v Postoloprtech – ale i na jiných místech v pohraničí – stovky civilistů včetně žen a dětí, se do pohádky o skvělých českých lidech, nadšeně budujících socialismus, prostě nehodil.

Viníci označení až před dvěma lety

Zájem nebyl ani na tom, celý incident pořádně vyšetřit. Teprve před dvěma roky, i po spolupráci s německými orgány, označila česká policie dva pachatele tehdejších rozkazů zastřelení a vykonavatele střelby. Oba ale již mezitím zemřeli přirozenou smrtí a za své činy během svého života nebyli nijak potrestáni.

„V knize ale o trest vůbec nejde, stejně tak ani o pranýřování či zostuzování Čechů. Teď je důležité nezapomenout na dávné hrůzy, už je nikdy nepřipustit a zároveň hledět do budoucna, do nové společné Evropy, dospět ke smíření,” řekl autor Andreas Kalckhoff, který se narodil v srpnu 1944 v Žatci. Nyní žije ve Stuttgartu.

Knihu měl původně jako jeden z kmotrů v Žatci pokřtít i dřívější předseda Senátu Petr Pithart, ale nakonec odcestoval do ciziny a poslal do města jen písemný pozdrav a pochvalu pro všechny tvůrce. Autor: Libor Želinský

Videoreportáž žatecké televize OK – Oldřich Karabe – Křest knihy “Pravdou k smíření”

.