Křest nové publikace: Pravdou k smíření

6.března 2013 – E-region.cz

Dr. A. Kalckhoff

„Narodil jsem se v srpnu 1944 v žatecké nemocnici. Moji prarodiče patřili k poválečným vyhnancům ze Žatce. Od dědečka, který byl internován v Postoloprtech, jsem však nikdy neslyšel zlé slovo o Češích. On rozuměl historickým souvislostem. To mě utvářelo…“ Těmito slovy zahájil v Žatci uvedení nové česko-německé publikace její hlavní autor, německý historik Andreas Kalckhoff.                                                                   

Dobové fotografie, protokoly výslechů, donedávna tajné historické dokumenty ministerstva vnitra nebo seznam všech obětí i výpovědi přímých účastníků jsou dokladem česko-německé spolupráce, a hlavně projektu Žatecká cesta. Ten zahájili v roce 2002 společně Němci a Češi se vztahem k Žatci. Cílem bylo pravdivě popsat události z roku 1945. Kniha, která má pět set stránek, se i proto jmenuje Pravdou k smíření. „Kniha vyšla díky žateckému rodákovi Otakaru Löblovi a je vlastně vyvrcholením jeho aktivního úsilí o mapování bílých míst v naší historii a vznik památníku obětem masakru v Postoloprtech,” uvedl za organizované žatecké rodáky předseda sdružení Petr Šimáček.

Pětisetstránková publikace je završením celého období a zakončením projektu. „Je v ní černé na bílém, co se tehdy dělo. Hlavně pro informovanost mladých a poučení nás všech, bez vzpomínek není možné smíření,” řekl Löbl. “V této knize se nejedná o zúčtování s pachateli z roku 1945, a už vůbec ne o pranýřování nebo zostuzování Čechů,” zdůraznil v Žatci Kalckhoff. „Tato publikace byla nutností a navazuje na symbolický památník zabitým u nás ve městě,“ řekl starosta Postoloprt Václav Ibl, který knihu pokřtil spolu se starostkou Žatce Zdeňkou Hamousovou. A jak jinak, než exportním žateckým pivem…

Projekt Žatecké cesty od začátku podporoval i tehdejší předseda Senátu Petr Pithart. Ten ocenil i vydání knihy: “Takové místní iniciativy, za kterými jsou roky práce, jsou ve svém úhrnu mnohem cennější než sebelepší projevy politiků. Ti přicházejí a odcházejí, knihy zůstávají.“

Kniha zatím není prodejná. Chystá se ale dotisk dalších výtisků, které už budou pouze v češtině a jež se dostanou na pulty knihkupectví. Tisk současných 350 kusů dvojjazyčné verze publikace finančně podpořil jednak Česko-německý fondu budoucnosti, Bavorská státní kancelář, ale hlavně členové Domovského spolku Saaz/Žatec, který sdružuje rodáky vyhnané z Čech.

Po uvedení této nové knihy Pravdou k smíření ve čtvrtek 28. 2. v Žatci ji představili autoři také v pátek 1. 3. v Praze v literární kavárně Academie. Knihu napsanou v populárně-vědeckém stylu ocenil i šéfkomentátor Mladé fronty Dnes Martin Komárek, který slavnostní prezentaci v Praze moderoval. Přínos publikace jako přelomového historického dokumentu pro oba národy zde vyzdvihl také Vyslanec Německé ambasády v Praze Dr. Ingo von Voss. Ve svém projevu zdůraznil aktuálnost publikace jako příspěvek k udržování vzpomínek na následky války, teroru, nadvlády a vyhnání. Tato iniciativa žateckých rodáků v obou zemích je důkazem toho, že i přes četné násilné konflikty v dnešní době se lze poučit z minulosti.