Vzpomínka na křištálovou noc 1938

Vyslanec NSR Hans Peter Hinrichsen, starotska města Žatce a senátorka ČR Zděnka Hamousová, velvyslance státu Izrael J. E. Meron a předseda spolku rodáků a přátel města Žatce Mgr. Petr Šimáĉek.

Při protižidovském pogromu z 9. na 10. listopadu 1938 příslušníci NSDAP a paramilitaristická skupina SA uvnitř synagogu zapálili a chtěli ji zničit. Dílo zkázy nebylo dokonáno, protože na pokyn z radnice ihned zasáhli žatečtí hasiči a oheň uhasili.

Záštitu nad vzpomínkovou akcí převzala starostka Žatce a senátorka Zdeňka Hamousová a velvyslanec Státu Izrael v ČR Daniel Meron. Ten ve svém projevu kromě dalšího uvedl: „Je šokující, že 74 let po konci 2. světové války stále existují takoví, kteří popírají holocaust a šíří nenávist. Odsouzeníhodný útok na synagogu a nevinné kolemjdoucí v německém Halle je jen jedním z projevů rostoucího antisemitismu, jehož jsme v posledních letech svědky.”

Velvyslanec Daniel Meron pokračoval: “Dnes večer jsme tu však také pro to, abychom si připomněli jinou dobu, dobu, která přinesla naději. V zásadních letech, která následovala tragédii evropských Židů, se zrodil Stát Izrael a Žatec hrál klíčovou roli v přežití mladé země během Války za nezávislost. Rád bych všem občanům města Žatec poděkoval za pomoc, kterou jste poskytli Izraeli před 71 lety. Operace Balak a letecký most mezi Žatcem a izraelským Ekronem byla životně důležitá pro přežití mladého Státu Izrael ve Válce o nezávislost. Operace Balak byla vojenská operace, jejímž cílem bylo propašovat zbraně nakoupené v Evropě do Izraele, kde byly nutně třeba, aby zajistily přežití národa. Jak napsal první izraelský ministerský předseda David Ben Gurion ve svých pamětech: České zbraně zachránily Izrael. Za to bude Izrael vždy vaším dlužníkem a nikdy nezapomene na pomoc ve chvíli z nejtěžších. Rád bych proto poděkoval všem, kdo zde v Žatci pracují na zvěčnění této historie.“

Velvyslanec státu Izrael D. Meron v rozhovoru z televizí OK

Mezi hosty setkání v Žatci byl i zástupce německého velvyslanectví Hans Peter Hinrichsen, který také uvedl, že vzpomínáním na holocaust je nutné stále události připomínat a celosvětově se razantně postavit proti jakékoliv formě antisemitismu.

“Tuto pietní akci pořádáme každoročně, protože o židovské otázce, vůbec o židovství – popřípadě o Křišťálové noci – mladí a většina lidí moc neví. Chceme osvětlovat ta bílá místa v historii pro mladou generaci a pro ostatní lidi, kteří ji neznají,” vysvětluje důvod konání této již každoroční tradice Petr Šimáček ze Spolku rodáků a přátel města Žatce.

Předeseda rodáků Petr Šimáček a předseda německého nadačního spolku Saaz/Žatec
Otokar Löbl

 „Je nutné si připomínat historii Židů. Konkrétně v Žatci si například málokdo uvědomuje, že výstavní místní domy, budovy i chmelárny, které aspirují na zápis mezi památky UNESCO, postavili právě Židé. Většinou už nežijí. Uctívání jejich památky je určitě na místě,“ řekl Otokar Löbl z Nadačního spolku Saaz/Žatec, který tuto velice úspěšnou akci uspořádal spolu s žateckými rodáky, Městem Žatec a Židovskou obcí Teplice.

K důstojné atmosféře pietního aktu přispěl židovskými písněmi Žatecký příležitostní sbor pod vedením Alžběty Urbancové. Pietní akt zakončila modlitba za zemřelé a izraelská státní hymna.

Reportáž televize OK:


.


Pietní akt v žatecké synagoze

Izrael v Žatci in memoriam ocenil sourozence Šircovy. Vzpomínkové shromáždění v žatecké synagoze

V žatecké synagoze, která je druhou největší v Čechách, se ve čtvrtek 8. listopadu konalo vzpomínkové shromáždění na události “Křišťálové noci”. Při protižidovském pogromu z 9. na 10. listopadu 1938 příslušníci NSDAP a paramilitaristická skupina SA uvnitř synagogu zapálili a chtěli ji zničit. Dílo zkázy nebylo dokonáno, protože na pokyn z radnice ihned zasáhli žatečtí hasiči a oheň uhasili.

Oldřich Bubeníček, Michal Lichtenstein, Otokar Löbl

“Tuto pietní akci pořádáme každoročně, protože o židovské otázce, vůbec o židovství – popřípadě o Křišťálové noci – mladí a většina lidí moc neví. Chceme osvětlovat ta bílá místa v historii pro mladou generaci a pro ostatní lidi, kteří ji neznají,” vysvětluje důvod konání této již každoroční tradice Petr Šimáček ze Spolku rodáků a přátel města Žatce.

Letošní vzpomínkový večer v žatecké synagoze byl významný i z dalšího důvodu. Přímo v synagoze byli oceněni sourozenci Marie Kelnerová a Václav Širc in memoriam izraelským titulem Spravedlivý mezi národy. Sourozenci bydleli na Volyni, kde společně s celou svou rodinou zachránili při holokaustu život Rachel Rabinoviczové-Kvasgaltnerové. Se Svobodovou armádou se po válce dostali do Československa a usídlili se na Žatecku, stejně, jako tisíce dalších volyňských Čechů po svém návratu do původní vlasti. Inženýr Václav Širc žil v Jimlíně a v Žatci učil na zemědělské škole. Je také autorem Kroniky Českého Volkova, kterou pod názvem Stopy zaváté časem redigoval a vydal v roce 1980 Petr Šimáček.

Titul Spravedlivý mezi národy v žatecké synagoze převzali potomci oceněných sourozenců – Josef Širc, Jaroslava Říhová a Eliška Dvořáčková z rukou izraelského velvyslance v Česku Daniela Merona. V Česku bylo dosud uděleno 121 těchto uznání za pomoc Židům v době druhé světové války. Volyňští Češi Václav Širc a Marie Kelnerová jsou 122. držiteli. Účastníkem této slavnostní události byla také dcera zachráněné Rachel Kvasgaltnerové, Yaffa Riesenfeldová. „Já, moje maminka ani moje děti nikdy nepřestaneme být sourozencům Šircovým vděčni. Když jsem říkala 93leté mamince, která už na řadu věcí ve svém životě zapomněla, že letím na obřad do Žatce, začala plakat. Dlouhá léta před tím neplakala,“ řekla paní Yaffa přímo v synagoze.

V žatecké synagoze v rámci vzpomínek na historické události ocenil izraelský velvyslanec Daniel Meron také události před 70 lety, kdy z vojenského žateckého letiště létala do izraelského Ekronu letadla se zbraněmi, které pomohly uhájit čerstvou nezávislost státu Izrael.

Prostor synagogy při této dojemné akci zaplnily dvě stovky hostů, včetně ústeckého hejtmana Oldřicha Bubeníčka, žatecké starostky a senátorky Zdeňky Hamousové, žateckých zastupitelů nebo předsedy Židovské obce Teplice Michala Lichtensteina a jeho zástupkyně Gabriely Beckové. Vedle izraelského velvyslance byl přítomný také velvyslanec Argentiny Roberto Salafia a další členové diplomatického sboru.

Celý slavnostní večer provázely židovské melodie v podání sboru Camerata při ZUŠ v Žatci a Žateckého příležitostního sboru, pod vedením Alžběty Urbancové.

 

Otokar Löbl, Daniel, Daniel Meron, Petr Šimáček

„Letošní vzpomínkové shromáždění v synagoze s udělením ocenění Spravedlivý mezi národy opět ukázalo, jak je nutné si připomínat historii Židů. Konkrétně v Žatci si například málokdo uvědomuje, že výstavní místní domy, budovy i chmelárny, které aspirují na zápis mezi památky UNESCO postavili právě Židé. Většinou už nežijí. Uctívání jejich památky je určitě na místě,“ řekl exkluzívně Žateckým novinám Otokar Löbl z Nadačního spolku Saaz/Žatec, který tuto velice úspěšnou akci uspořádal spolu s žateckými rodáky, Městem Žatec a Židovskou obcí Teplice.

Hedvika Fajkusová  Ohře Media

 

“Žatecko”

Žatecko – film o dějinách Čechů a Němců

Film vyčerpávajícím způsobem zachycuje složité dějiny celé oblasti. Ukazuje, čím je charakteristická i výjimečná krajina (zvláštní úrodná půda vhodná k pěstování chmele), ukazuje, jak se proměňovalo osídlení a jak se regionu dotýkaly velké dějinné události, které ovlivňovaly osud celé země, Evropy, potažmo světa. Patří k nim husitství, třicetiletá válka, první i druhá světová válka. Všechny události jsou zachyceny v širším kontextu, neomezují se na úzce regionální pohled a jsou doplněny komentářemi odborníků.
Velmi obsáhle tento pohled na regionální dějiny akcentuje téma národnostního sžívání, soužití, ale i konfliktů. Jedná se především o soužití Čechů, Němců, ale i Židů. Dokument názorně ukazuje jakým způsobem jednotlivé národnosti přispěly k rozvoji regionu, jakým způsobem se jejich osudy prolínaly a někdy také ústily v konflikty, jejichž zdroje ovšem ležely daleko od popisovaného regionu. Tyto události jsou rovněž doplněny komentářemi odborníků, ale -což je zvlášť cenné- vzpomínkami pamětníků.
Filmový dokument ovšem mapuje i proces usmířování a hledání cesty zpět k vzájemnému pochopení a smíření až do současnsoti.

Velmi cenné jsou vzpomínky a pohledy z různých stran a z různých jazykových oblastí. To vše ve svém důsledku může přispět k lepšímu pochopení a vyrovnání se s minulostí, ale může se stát i zdrojem nové -společně sdílené- hrdosti na minulost i současnost. Takto koncipovaný dokument má jistě šanci stát se velmi dobrým příspěvkem k společné česko-německé budoucnosti.

Luděk Navara,
Ludek.Navara@mfdnes.cz

Upoutávka na nový dvoudílný dokumentární film o historii kdysi jednoho z nejvýznamnějších měst českého státu …

sestřih slavnostního uvedení premiéry filmu

Dokumentarní film “Žatecko” dějiny Čechů a Němců na Žatecku v české verzi je možné koupit na v prodejně sklo a porcelán na náměstí Svobody u pana Josefa Zábranského a na internetu zde…

ŽATECKO